014-2019-1440-KE

Číslo objednávky 014-2019-1440-KE
Popis objednaného plnenia Laboratórne rozbory paliva
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 301,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda 21/2018/SEČ
Dátum vyhotovenia 15.04.2019
Identifikačné údaje dodávateľa EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31 684 165
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Mgr. Lýdia Smilková, riaditeľka KGR
Späť na celý zoznam objednávok