005-2018-1430-BB

Číslo objednávky 005-2018-1430-BB
Popis objednaného plnenia dennostupne
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 1 638,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 14.02.2018
Identifikačné údaje dodávateľa SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Jeséniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava 37, IČO 00 156 884
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Milan Pavlík, riaditeľ KGR
Späť na celý zoznam objednávok