Medzinárodný projekt ClusterFY mapuje dopady na európske klastre        

Slovenské klastrové organizácie sa môžu zapojiť do medzinárodného prieskumu o dopadoch pandémie COVID-19. Prieskumu, ktorý je pripravený v rámci medzinárodného projektu ClusterFY, sa zúčastnia aj priemyselné klastrové organizácie z Litvy, Švédska, Holandska, Španielska, Grécka a Rumunska.

Dotazník je zameraný na bezprostredný dopad pandémie na klastrové organizácie, ich potreby a proces obnovy. Cieľom prieskumu je na základe získaných odpovedí a námetov pripraviť opatrenia na národnej úrovni, ktoré by boli najefektívnejšie pre súčasné fungovanie klastrových organizácií. Do prieskumu sa je možné zapojiť do 18. októbra 2021.

V dotazníku sú zastúpené ako uzavreté otázky, tak aj tie, ktoré vyžadujú bližší opis, vysvetlenia, prípadne návrhy riešení. Snahou partnerských organizácií  projektu ClusterFY, vrátane Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, je získať hodnotné dáta vedúce k takým nástrojom podpory, ktoré pomôžu klastrom prekonať ťažkosti spôsobené pandémiou.

Dotazník o dopadoch pandémie na klastrové organizácie