Vrátiť sa na normálnu verziu

Ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi

Pripraviť praktické odporúčania, ako možno s minimálnymi nákladmi motivovať užívateľov verejných budov k znižovaniu spotreby energie, je zámerom medzinárodného projektu TOGETHER. Prvé výsledky a detaily projektu predstavila Slovenská inovačná a energetická agentúra počas workshopu, k dispozícii sú prezentácie z podujatia. Cieľom projektu TOGETHER (TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) je zvýšiť energetickú efektívnosť […]

Pozvánka na prednášku o úsporách energie vo verejných budovách bez veľkých investícií

Prvé výsledky pilotných meraní spotreby energie prostredníctvom inteligentných meracích zariadení budú hlavnou témou prezentácie v rámci projektu TOGETHER na odbornom seminári Energeticky efektívne v roku 2019, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra počas veľtrhu Coneco Racioenergia 2019. Cieľom projektu TOGETHER (TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) je zvýšiť energetickú efektívnosť pri prevádzke […]

Pozvánka na prezentáciu záverov štúdie hĺbkovej obnovy školskej budovy pripravenej v rámci projektu INCI NZEB & EMMA

Ako je možné zásadne znížiť spotrebu energie a zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia naznačuje štúdia hĺbkovej obnovy typizovanej školskej budovy, ktorá bola pripravená v rámci medzinárodného projektu INCI NZEB & EMMA. Výsledky štúdie budú prezentované na odbornom seminári Energeticky efektívne v roku 2019, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra počas veľtrhu Coneco-Racioenergia 2019. Na riešení, […]

Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na online konferenciu „Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy“, ktorá sa bude konať 18. februára 2021. Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu CraftEdu, na ktorom SIEA participuje. Nielen veterné, solárne a jadrové elektrárne a elektrické autá sú témou cesty k bezuhlíkovej Európe. Nemenej významnou úlohou je prebiehajúca […]

Informačný deň k programu Inteligentná energia – Európa 2

Možnosti podpory projektov pre oblasť energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie, energetickej hospodárnosti budov a alternatívnych palív Termín konania: 11. marca 2011, 9.00 h Miesto konania: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava, miestnosť č. 20   Ministerstvo hospodárstva SR pozýva záujemcov na informačný deň ku komunitárnemu programu Európskej komisie Inteligentná energia – Európa2, 2007 – 2013, ktorého sa […]

BEHAVE 2020-2021

SIEA vás pozýva na šiesty ročník významnej medzinárodnej konferencie BEHAVE 2020-2021 zameranej na zmenu správania a energetickú efektívnosť. Konferenciu organizuje sieť národných energetických agentúr – ENR, ktorá združuje organizácie z 24 členských štátov EÚ, v spolupráci s medzinárodným projektom LEAP4SME. SIEA je dlhoročným členom ENR ako aj partnerom projektu LEAP4SME.   Termín konania: 21.4.2021 – […]

Národný informačný deň k výzve na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa

  Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  pozývajú na Národný informačný deň IEE 2012. Podujatie sa uskutoční v súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa (IEE) na rok 2012.   Zúčastní sa ho zástupca Európskej Komisie z Európskej výkonnej agentúry pre konkurencieschopnosť a […]

Bezplatné školenia pre elektrikárov, ktorí sa podieľajú na renovácii budov na nulový štandard

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné webináre a e-learningové kurzy zamerané na zvyšovanie kvalifikácie pre renováciu budov na nulový štandard v profesiách elektrikár pre silnoprúd a elektrikár pre inteligentnú elektroinštaláciu. Študijné programy sú pripravené v rámci medzinárodného projektu CraftEdu, ktorý je financovaný prostredníctvom európskeho programu Horizon 2020. Študijné programy sú vytvorené za účelom […]

Seminár o možnostiach energetického zhodnocovania odpadu v Bratislavskom kraji

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) organizuje 3. mája 2012 v Bratislave seminár, na ktorom predstaví Regionálny akčný plán zameraný na možnosti zlepšenia  udržateľného odpadového hospodárstva a produkcie energie z odpadu v Bratislavskom kraji. Podujatie sa uskutoční v rámci medzinárodného projektu Waste to Energy (W2E). Projekt je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom  v rámci programu INTERREG IVC . Termín podujatia: 3. mája 2012, […]

Bezplatné školenia pre elektrikárov z projektu CraftEdu je možné využiť do konca novembra

Bezplatné e-learningové kurzy zamerané na zvyšovanie kvalifikácie pre renováciu budov na nulový štandard v profesiách elektrikár pre silnoprúd a elektrikár pre inteligentnú elektroinštaláciu je možné využiť do konca novembra 2021. Dva študijné programy, ktoré pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci medzinárodného projektu CraftEdu, sú k dispozícii od mája 2021. Ich súčasťou sú aj textové školiace materiály, […]