seminár SIEA - Bratislava

Seminár „Využívanie biomasy na výrobu tepla“


SIEA pozýva na seminár na tému „Využívanie biomasy na výrobu tepla“, ktorý sa uskutoční 18.5.2017 v Bratislave na Trnavskej ceste 100.


Seminár je organizovaný v rámci medzinárodného projektu Bioenergy4Business, ktorý sa zameriava na výrobu tepla z tuhých biopalív. Cieľom projektu je osloviť účastníkov trhu od potenciálnych investorov až po konečných spotrebiteľov a sprostredkovať im dobré príklady výroby tepla z biomasy, ako i nástroje vyvinuté v rámci projektu, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní o investícii do výroby tepla z biomasy.

 

Na seminári budú prezentované informácie o možnostiach podpory projektov súvisiacich s biomasou z Operačného programu Kvalita životného prostredia a aktuálnej výzve zameranej na rekonštrukciu rozvodov centralizovaného zásobovania teplom. Predstavené budú aj výpočtové nástroje na posúdenie možnosti realizácie zámeny zdroja na fosílne palivo za zdroj na biomasu a na porovnávanie parametrov tuhých biopalív, ktoré boli vytvorené v rámci projektu Bioenergy4Business. Súčasťou programu bude diskusia o výzvach ale aj prekážkach v oblasti politík súvisiacich s výrobou a distribúciou tepla na Slovensku.

 

Seminár sa uskutoční v budove Omnipolis na Trnavskej ceste 100 v zasadačke na 6. poschodí. Účasť na podujatí je bezplatná. Vzhľadom na obmedzené kapacity je nutné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom elektronického registračného formulára.

 

Podrobnejšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese michal.nemeth@siea.gov.sk.

 

Program

 

09.00 Registrácia účastníkov
10.00 Otvorenie
10.05

Podpora biomasy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.30

Aktuána výzva zameraná na rekonštrukciu rozvodov centralizovaného zásobovania teplom
Gabriela Ďžuganová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.00

Výpočtové nástroje projektu Bioenergy4Business
Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.30 Občerstvenie
12.00

Diskusia

12.30

Záver seminára