Online konferencia

Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na online konferenciu „Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy“, ktorá sa bude konať 18. februára 2021. Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu CraftEdu, na ktorom SIEA participuje.

Nielen veterné, solárne a jadrové elektrárne a elektrické autá sú témou cesty k bezuhlíkovej Európe. Nemenej významnou úlohou je prebiehajúca transformácia stavebníctva, úspora energie pri výrobe stavebných materiálov, v priebehu výstavby budov a  najmä v procese ich užívania. Stavebníctvo 4.0 si vyžaduje významné zmeny vedomostí a schopností väčšiny remeselných profesií podieľajúcich sa na výstavbe nových energeticky úsporných domoch, ale aj pri novom prístupe k rekonštrukciám. V rámci európskeho programu Horizont 2020 prebieha na túto tému spoločný projekt štyroch európskych krajín – CraftEdu, ktorý bude na konferencii predstavený.

Cieľom konferencie je predstaviť požiadavky na stavebných remeselníkov v Českej a Slovenskej republike v kontexte smerovania k bezuhlíkovej Európe a predstavenie študijných programov pre stavebných remeselníkov vytvorených v rámci projektu CraftEdu, ktorý je financovaný prostredníctvom európskeho programu Horizont 2020. Študijné programy boli vytvorené  za účelom rozšírenia vedomostí a zručností remeselníkov v oblasti výstavby a renovácie budov do štandardu budov s takmer nulovou potrebou energie. Cieľom týchto programov je nielen zvýšiť počet pracovníkov, ale najmä kvalitu ich práce, ktorá je pri zvýšených nárokoch na spotrebu energií v budovách kľúčová.

Konferenciu otvorí minister priemyslu a obchodu Českej republiky Karel Havlíček a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek. V záverečnom diskusnom paneli vystúpi riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce v SIEA Artur Bobovnický, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik, zástupkyňa Ústavu vzdelávania a služieb Zuzana Kyrinovičová a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Jiří Nouza.

Cieľová skupina: zástupcovia odborných učilíšť, stredných odborných škôl, vysokých škôl, organizátori a lektori akadémií celoživotného vzdelávania z neziskového sektora, výrobcovia stavebných hmôt, dodávatelia, profesijné cechy a združenia, verejné organizácie.

Termín konania: 18.02.2021, 9:00 – 15:30

Pozvánka  a program: na stiahnutie

Jazyk: český a slovenský

Bezplatná registrácia: https://database.craftedu.eu/cs/course/7

Stream bez registrácie: https://youtu.be/p0z9r1E1a1E

Konferenciu je možné sledovať cez stream aj bez registrácie, odporúčame však vopred sa registrovať, nakoľko po registrácií budete mať prístup k pripravovaným e-learningom a študijným materiálom.

Informácie o projekte CraftEdu: https://www.craftedu.eu/, https://www.facebook.com/CraftEduProject

Informácie o aktivitách na Slovensku: https://www.craftedu.eu/slovakia.html