Medzinárodná online konferencia

BEHAVE 2020-2021

SIEA vás pozýva na šiesty ročník významnej medzinárodnej konferencie BEHAVE 2020-2021 zameranej na zmenu správania a energetickú efektívnosť.

Konferenciu organizuje sieť národných energetických agentúr – ENR, ktorá združuje organizácie z 24 členských štátov EÚ, v spolupráci s medzinárodným projektom LEAP4SME. SIEA je dlhoročným členom ENR ako aj partnerom projektu LEAP4SME.

 

Termín konania: 21.4.2021 – 23.4.2020

Program: https://c2e2.unepdtu.org/behave2020/

Registrácia:  bezplatná

Špeciálne pozvanie: EnR Blok prezentácií: „Cesta k nulovým emisiám: čo sa môžu energetické agentúry naučiť z vedy o správaní?“, 22.4,2021 od 10:30-12:00

 

Informácie o EnR: https://enr-network.org/

Informácie o projekte LEAP4SME:  https://leap4sme.eu/ , https://www.siea.sk/inovacie/medzinarodne-projekty_inovacie/leap4sme/