Brusel

Workshop projektu TOGETHER v Bruseli

Súčasťou Európskeho týždňa udržateľnej energie (EUSEW) je aj workshop projektu Interreg CENTRAL EUROPE TOGETHER (Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction) na tému „Ako vplýva zmena správania užívateľov verejných budov na energetickú efektívnosť“. Podujatie sa uskutoční 4. júna 2018.

Cieľom projektu TOGETHER, na ktorom participuje aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, je propagácia a šírenie konceptu integrovaného riadenia energie vo verejných budovách, zapojenie užívateľov budov do tohto procesu a zároveň možnosť sledovať spotrebu energie v reálnom čase prostredníctvom inštalácie inteligentných meračov.

 

Počas podujatia majú účastníci jedinečnú príležitosť zistiť viac o:

  • holistickej vízii budovy, ktorá je vnímaná nielen ako štruktúra, ale aj ako súbor funkcií, procesov a ľudí, ktorí ju používajú;
  • inovatívnych konceptoch riadenia energie vo verejných budovách, ktoré zahŕňajú analýzu údajov a postavenie užívateľov budov;
  • inovatívnych nástrojoch, ktoré boli vyvinuté v rámci projektu TOGETHER s cieľom zaangažovať aktívnych užívateľov do procesov riadenia energetiky;
  • praktických prípadoch súvisiacich s tzv. Demand Side Management, t.j. zmenou dopytu spotrebiteľov po energii prostredníctvom rôznych metód ako sú stimuly a vzdelávanie.

Okrem inšpiratívnych prezentácií budú mať účastníci príležitosť absolvovať stretnutia so zástupcami partnerov projektu. Spoločne budú diskutovať o najlepších spôsoboch, ako motivovať užívateľov budov, aby sa zapojili do úspor energie a využili inteligentné meracie systémy na zabezpečenie tejto zmeny.

 

Workshop organizuje región Benátsko s kanceláriou v Bruseli. Vstup na podujatie je bezplatný, nutná je registrácia vopred. Podrobnejšie informácie o programe a registrácii sú k dispozícii na webovej stránke projektu TOGETHER.