prezentácia SIEA - Bratislava

Pozvánka na prednášku o úsporách energie vo verejných budovách bez veľkých investícií

Prvé výsledky pilotných meraní spotreby energie prostredníctvom inteligentných meracích zariadení budú hlavnou témou prezentácie v rámci projektu TOGETHER na odbornom seminári Energeticky efektívne v roku 2019, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra počas veľtrhu Coneco Racioenergia 2019.

Cieľom projektu TOGETHER (TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) je zvýšiť energetickú efektívnosť pri prevádzke verejných budov predovšetkým zmenou správania užívateľov. Pomôcť pri zapájaní samotných užívateľov do integrovaného energetického manažmentu majú inovatívne technológie monitorovania spotreby energie, ale aj stimulačné schémy a motivačné techniky. „Ľudia najúčinnejšie prispievajú k efektívnemu využívaniu energie v budovách, v ktorých žijú alebo pracujú. Možnosť v reálnom čase sledovať, ako dokážu ovplyvniť spotrebu energie, im poskytuje silnú inšpiráciu,“ uviedol riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA Artur Bobovnický.

Projekt je financovaný z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Spolupracujú na ňom partneri zo 7 krajín, lídrom projektu je talianska provincia Treviso. Okrem Slovenska, ktoré zastupuje SIEA, sa na projekte podieľajú aj partneri z Čiech, Slovinska, Chorvátska, Poľska a Maďarska. Do projektu je zapojených 85 pilotných verejných budov, v ktorých možno sledovať spotrebu energie prostredníctvom moderných monitorovacích zariadení. Prevádzkovatelia budov majú k dispozícii aj systémy na analýzu údajov.

Na Slovensku sa pilotné aktivity realizovali v šiestich budovách. Vo Veľkých Kostoľanoch sú to budovy materskej školy a domu kultúry s obecným úradom, vo Výčapoch – Opatovciach základná škola a obecný úrad, v Rišňovciach základná škola a zdravotné stredisko. Väčšina z týchto budov je významne alebo čiastočne obnovená, niektoré sú aj v pôvodnom stave. Počas odborného seminára budú známe výsledky prvých priebežných monitorovaní spotreby energie v pilotných verejných budovách.

Odborný seminár Energeticky efektívne v roku 2019 sa uskutoční 28. marca 2019 počas veľtrhu Coneco Racioenergia na výstavisku Incheba v Bratislave. Témy jednotlivých prezentácií sú uvedené v pozvánke na seminár.

Podrobnejšie informácie o projekte sú k dispozícii na stránke https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOGETHER.html