3023367

Dátum doručenia 19.10.2023
Číslo 3023367
Predmet technicko-organizačné zabezpečenie
Názov a sídlo dodávateľa MERTEL, s. r. o., Skalná 11, 811 01 Bratislava, IČO: 35 967 412
Suma v EUR s DPH 3 597,40 €
Identifikácia objednávky 458-2023-1040-BA
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní organizačno-technického zabezpečenia odborných exkurzií zameraných na zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva 137/2022/OMČ
Späť na celý zoznam faktúr