2621081

Dátum doručenia 12.10.2021
Číslo 2621081
Predmet znalecký posudok
Názov a sídlo dodávateľa Doc. Ing. Ondrej Líška, CSc., Krmanova 7, 040 01 Košice, EČ: 912054
Suma v EUR s DPH 454,18 €
Identifikácia objednávky 267-2020-1800-BA
Späť na celý zoznam faktúr