2121084

Dátum doručenia 12.04.2021
Číslo 2121084
Predmet členský príspevok
Názov a sídlo dodávateľa Taftie, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00 002 801
Suma v EUR s DPH 10 000,00 €
Identifikácia objednávky súhlas MH SR
Späť na celý zoznam faktúr