2121043

Dátum doručenia 15.02.2021
Číslo 2121043
Predmet organizačno-technické zabezpečenie konferencie
Názov a sídlo dodávateľa Centrum vedecko - technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO 00 151 882
Suma v EUR s DPH 3 672,00 €
Identifikácia objednávky 025-2021-1041-BA
Späť na celý zoznam faktúr