Európska únia hľadá ambiciózne projekty v oblasti mikroelektroniky. Zapojte sa do druhej výzvy IPCEI!

Nová výzva IPCEI je určená pre významné inovačné projekty v oblasti mikroelektroniky, ktoré pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu na globálnom trhu. Výzvu vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra v piatok 26. februára 2021.

Do výzvy IPCEI sa môžu zapojiť podniky a projekty prinášajúce najmodernejšie riešenia zamerané na dizajn procesorov a čipov pre umelú inteligenciu (AI),  návrhy čipov pre komunikáciu (5G, 6G a ďalších) a konektivitu, vývoj a výrobu týchto čipov v Európe, pokročilé technológie púzdrenia pre heterogénnu integráciu a tiež na polovodičové substráty pre rádiofrekvenčnú a výkonovú elektroniku.

„Po minuloročnej úspešnej výzve IPCEI zameranej na vodíkové technológie je to druhá výnimočná príležitosť, ako sa môžu slovenské podniky podieľať na dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu.  Podporu majú možnosť získať unikátne projekty z oblasti mikroelektroniky a konektivity, ktoré budú realizovať na Slovensku výskum, vývoj  až po prvú fázu priemyselného vývoja nových technológií,“ uviedol Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry,  ktorá je spolu s Ministerstvom hospodárstva SR zodpovedná za národný výberový proces projektov IPCEI v oblasti mikroelektroniky.

Očakáva sa, že projekty IPCEI (z anglického Important Projects of Common European Interest – Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu) pomôžu obnoviť kapacitu v oblastiach, v ktorých je Európa významne závislá od dovozu surovín a technológií. Môže ísť o projekty v oblasti digitalizácie pokrývajúce spracovávanie dát, komunikáciu, multifunkčnú integráciu alebo „zelené“  projekty, ako je nízkoenergetický computing, výkonová elektronika pre batérie/elektromobilitu a udržateľná – recyklovateľná a biologicky odbúrateľná elektronika.

Pri posudzovaní podaných projektových prihlášok bude dôležité, ako projekty plnia kritériá IPCEI, nakoľko sú inovatívne, o akú veľkú podporu žiadajú a akou mierou sa zapoja do medzinárodnej spolupráce. Vybraní žiadatelia budú mať možnosť v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripraviť úplné projektové žiadosti, ktoré bude následne hodnotiť Európska komisia.

„Rozhodnutie, ktoré projekty získajú štatút IPCEI, je na Európskej komisii. No už samotná účasť na národnom výberovom procese umožní našim podnikateľom, ktorí majú ambície podieľať sa na strategických európskych projektoch, nadobudnúť cenné skúsenosti. Je to ďalšia šanca získať prostriedky na špičkový slovenský výskum a vývoj v oblastiach, ktoré sú pre Európu dôležité,“ uviedol P. Blaškovitš.

Projekty je možné prihlasovať do 22. marca 2021. Podrobnosti o tom, ako sa zapojiť do národného výberu projektov IPCEI v oblasti mikroelektroniky, sa záujemcovia dozvedia na online workshope, ktorý pripravuje SIEA a MH SR.