Výzva na podporu inovácií v podnikoch je otvorená aj v roku 2024

Slovenské malé a stredné podniky môžu naďalej žiadať o inovačný voucher z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom výzvy je motivovať súkromný sektor, aby investoval do výskumu, vývoja a inovácií.

Priama podpora vo forme inovačných voucherov až do výšky 15-tisíc eur pomáha firmám pokryť výdavky na spoluprácu s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými vývojármi či samosprávami. Vďaka voucherom rastie podiel inovačných podnikov a vzniká platforma na prenos znalostí, technológií a inovácií.

„Počas uplynulých šiestich mesiacov sme prijali 903 žiadostí o inovačný voucher. Príležitosť využiť pomoc, naštartovať inšpiratívnu spoluprácu a nájsť si kľúčových partnerov na rozvoj stále trvá,“ hovorí generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexander Hlatky.

Voucher pokrýva až 85 % oprávnených výdavkov. Podniky ho môžu využiť na vývoj nových alebo vylepšenie existujúcich produktov, služieb a procesov. Výsledkom podporeného projektu je analýza, štúdia, prototyp či funkčná vzorka. Oprávnené sú aj aktivity súvisiace s ochranou práv priemyselného vlastníctva, napríklad prihláška na úžitkový vzor či uhradenie poplatku za patent.

„Z doposiaľ prijatých žiadostí o inovačný voucher sme schválili napríklad projekty z oblasti digitalizácie priestoru a budov, geodetického 3D mapovania, inovatívneho využívania alternatívnych zdrojov energie či vývoja v oblasti robotiky a mechatroniky,“ dodáva A. Hlatky.

Na realizáciu podporených projektov majú podniky deväť mesiacov od podpisu zmluvy. Dovedna je na inovačné vouchery vyčlenených 9,1 milióna eur. Vykonávateľom výzvy z Plánu obnovy a odolnosti je Výskumná a inovačná autorita, sprostredkovateľom Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

Podrobnejšie informácie o podpore prostredníctvom inovačných voucherov