Výzva IPCEI ME je predĺžená do 23. marca 2021 

Slovenská inovačná a energetická agentúra posúva uzávierku výzvy pre projekty IPCEI v oblasti mikroelektroniky. Projekty do výzvy IPCEI ME je možné prihlasovať do 23. marca 2023 do 16. hodiny.

 

Výzvu pre ambiciózne projekty, ktoré pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, vyhlásila SIEA na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR 26. februára 2021.

Do výzvy IPCEI sa môžu zapojiť podniky a projekty prinášajúce najmodernejšie riešenia zamerané na dizajn procesorov a čipov pre umelú inteligenciu (AI),  návrhy čipov pre komunikáciu (5G, 6G a ďalších) a konektivitu, vývoj a výrobu týchto čipov v Európe, pokročilé technológie púzdrenia pre heterogénnu integráciu a tiež na polovodičové substráty pre rádiofrekvenčnú a výkonovú elektroniku

Všetky dôležité informácie o tom, ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií, a  o pripravovanom národnom výbere projektov nájdete na webovom sídle SIEA.