Vyhrajte investora 2012

 

Ste začínajúca firma a chcete realizovať zaujímavý projekt so skúseným finačným parnerom? Práve pre Vás je určená súťaž „Vyhrajte investora“, ktorú vyhlásila Slovenská asociácia rozvojového kapitálu a biznis magazín PROFIT. Slovenská inovačná a energetická agentúra je partnerom súťaže po druhý raz. 

 

Súťaž je súčasťou projektu „Od nápadu k profitu – financovanie inovácií a rastu“. Jeho cieľom  je rozvíjať iniciatívy, ktorými sa podarí aktivizovať podnikateľskú obec a predstaviť podnikateľom financovanie prostredníctvom rozvojového kapitálu, ako alternatívnu možnosť financovania svojich aktivít.

 

Organizátorom súťaže je Slovenská asociácia rozvojového kapitálu (Slovak Venture Capital and Private Equity Association – SLOVCA). 

 

Víťazná spoločnosť bude mať možnosť získať financovanie pre realizáciu svojich myšlienok a podnikania od Slovenského rastového kapitálového fondu až do výšky 1 000 000 EUR formou kapitálového vstupu do spoločnosti alebo možnosť rokovať priamo s individuálnymi investormi (business angels) združenými v Klube podnikateľských anjelov Slovenska.

 

Pre koho je súťaž určená:
  • prioritne pre malých a stredných podnikateľov s registrovaným sídlom na území SR s úmyslom realizovať nové podnikateľské príležitosti, zabezpečiť rozvoj a expanziu spoločnosti a získať partnera na financovanie projektov založených na inováciách a rozvoji.
Cieľ súťaže:

identifikovať

  • etablované perspektívne spoločnosti zo sektora malých a stredných podnikov, ktoré majú jasne definovanú stratégiu a podnikateľský zámer, realizovateľný plán rastu a expanzie založený na raste pridanej hodnoty, znalostnej ekonomike a inováciách
  • zaujímavé a realizovateľné podnikateľské zámery vo fáze start-up, s rovnakými požiadavkami na kvalitu a dosiahnuteľnosť biznis plánupodporiť projekty predovšetkým malých a stredných podnikateľov na Slovensku, ktorí na realizáciu svojich biznis plánov potrebujú dôveryhodného a silného partnera, ktorý im okrem financovania vie poskytnúť aj know-how z riadenia projektov, či vybudovanie potrebných kontaktov na realizáciu svojich rozvojových aktivít.
Priebeh a podmienky súťaže:
  • prihlasovanie prebieha do 31. októbra 2012 zaslaním biznis plánu v akomkoľvek štádiu rozvoja firmy a ďalších povinných dokumentov na emailovú adresu: vyhrajte_investora@slovca.sk
  • podnikateľské plány bude hodnotiť interná komisiu expertných hodnotiteľov
  • vyhodnotenie Súťaže spojené s odbornou konferenciou „Od nápadu k profitu – Financovanie inovácií a rastu“, sa uskutoční 21. novembra 2012 v Bratislave

 

Organizátori

 

GIF logo_slovca.gif
PROFIT_logo_2008.jpg

Partneri

NADSME_logo_75x104.pngZMPS_logo_180x55.png

GIF vyhrajte-investora_siea.gif
GIF vyhrajte-investora_havel-holasek.gif
GIF vyhrajte-investora_kpmg_154x62.gif