V Bratislave sa stretli zástupcovia klastrov zo Slovenska a zahraničia

Manažéri 20 klastrov z krajín V4, Talianska a Slovinska sa stretli 6. marca 2012 v Bratislave na podujatí nazvanom Cluster Matchmaking Roadshow: „Prosperita prostredníctvom spolupráce“. Podujatie zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci projektu ClusterCOOP.

predsednicky_stol.jpgBodi.jpgSkrzypkowska.jpgucastnici1.jpg

Podujatie sa začalo podnikateľským fórom, ktoré otvoril Miroslav Balog, riaditeľ odboru riadenia inovácií v SIEA a hlavný koordinátor projektu ClusterCOOP György Szabó z maďarského Ministerstva hospodárstva. Prizvaní odborníci a manažéri klastrov dostali príležitosť prezentovať svoje aktivity. Plénum sa tak hneď prvý deň malo možnosť zoznámiť s výsledkami klastrových organizácií. Slovensko reprezentovali 4 klastre. Okrem Automobilového klastra – západné Slovensko (2200 zamestnancov vo výrobných podnikoch), 1. Slovenského strojárskeho klastra (1735 zamestnancov), Klastra ATR (2000 zamestnancov) sa predstavili aj zástupcovia IT Valley Košice. Z Maďarska, Českej republiky, Poľska, Talianska a Slovinska prišli manažéri z klastrov, ktorých členovia podnikajú v oblasti strojárstva, automobilového priemyslu, automatizácie a robotiky a IT. Priestor dostali aj stretnutia potenciálnych partnerov, ktorí hľadajú možnosti rozvoja medzinárodnej spolupráce. Získať mohli aj množstvo užitočných kontaktov zo zahraničia.

Nasledujúci deň bol venovaný medzinárodnej konferencii zameranej na mechanizmy podpory spolupráce klastrov v Európe. Odzneli prednášky z oblasti slovenských podmienok – ekonomického prostredia, vedy a výskumu, možností technologického transferu a inovačných podporných mechanizmov so zameraním na klastre. Odborníci z Ministerstva hospodárstva Slovenská republiky, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovenskej akadémie vied, Centra transferu technológií a Slovenského centra produktivity predstavili svoje činnosti, ktoré môžu prispieť k rozvoju klastrov na Slovensku. Záver konferencie bol venovaný diskusii s členskými firmami slovenských klastrov. Zúčastnili sa jej najvyšší predstavitelia spoločností PPS Group, ZTS VVÚ Košice a manažéri z Matadoru Industries a Carl Zeiss Slovakia.

Organizátori si vytýčili za cieľ prispieť k zlepšeniu podmienok pre efektívnu nadnárodnú klastrovú spoluprácu v rámci strednej Európy. Podujatia sa zúčastnilo takmer 100 účastníkov. Členovia zahraničných delegácií mali možnosť získať informácie o stave technologicky orientovaných zoskupení na Slovensku. Na druhej strane, zástupcovia slovenských skupín mali jedinečnú príležitosť na prezentáciu dosiahnutých výsledkov. Cluster Matchmaking Roadshow bola prvou zo série podujatí, ktoré sa uskutočnia v rámci projektu do apríla 2014.

logo_Cluster_COOP.jpglogo_Central_Europe.jpglogo_ERDF.jpg

Akcia bola financovaná z programu Central Europe v rámci Európskeho fondu pre regionálny rozvoja.

Klastre na Slovensku

Prvé klastre vznikli na Slovensku v roku 2008. Spontánne, bez podpory štátu. V niektorých prípadoch iniciovali ich založenie VÚC, pretože klastre vytvárajú podmienky na regionálny rozvoj. Na rozdiel od ostatných okolitých krajín doteraz u nás neexistujú špeciálne podporné nástroje na ich vznik a rozvoj.

V súčasnosti na Slovensku pôsobí zhruba 20 klastrov. Patria medzi ne združenia zapísané v rôznych registroch. Okrem technologických klastrov sú to aj klastre pôsobiace v cestovnom ruchu. V každom klastri je od niekoľko desiatok firiem, ktoré chcú spoločne inovovať a riešiť problémy. Medzi členov patria aj mestá a obce, ústavy SAV, ale aj vysoké a stredné školy. Ich spoločným cieľom je individuálny prospech a rast. Databáza slovenských klastrov je k dispozícii na stránke Klastrové iniciatívy pôsobiace na Slovensku.