T. Malatinský: SIEA je pripravená zvládnuť nápor nových projektov


Minister hospodárstva Tomáš Malatinský 24. 5. 2013 navštívil SIEA. Zaujímal sa o stav implementácie najnovších výziev zo štrukturálnych fondov zameraných na zavádzanie inovatívnych technológií. Vďaka tomu vznikne do dvoch rokov približne 2000 nových pracovných miest.

 

SIEA administruje väčšinu opatrení z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a v jej kompetencii je aj implementácia dvoch výziev zameraných na podporu vytvorenia nových pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Na prvú z výziev súvisiacu s nákupom inovatívnej technológie zareagovalo 330 podnikov, ktoré deklarovali možnosť vytvoriť viac ako 3500 pracovných miest. Veľká časť  z nich je určená pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov. „Keďže bude možné podporiť len časť  z týchto projektov, očakávame už v roku 2015 vytvorenie viac ako 1500 pracovných miest,” uviedol minister hospodárstva SR T. Malatinský. Minister ocenil úpravu riadiacich procesov pri manažovaní doterajších  projektov a vyhlasovaných výziev, ktoré agentúra uskutočnila pod vedením Svetlany Gavorovej. Zmeny sa pozitívne prejavujú aj v čerpaní štrukturálnych fondov. Jednou z nich je aktívny prístup, v rámci ktorého pracovníci agentúry prijímateľov kontaktujú v snahe poradiť im a urýchliť implementáciu. Ako minister zdôraznil, aj vďaka takýmto opatreniam je agentúra pripravená zvládnuť nápor nových projektov.

 TB_SIEA_24052013_A.jpg

Predmetom stretnutia bola aj príprava pilotného projektu  inovačných voucherov. Tie by mali zintenzívniť spoluprácu malých a stredných podnikov s výskumnými a vývojovými organizáciami.„Pilotný projekt Inovačných voucherov, ktorý MH SR v spolupráci so SIEA spúšťa v najbližších týždňoch, je  ďalšou zásadnou šancou umožniť a zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k inovačným riešeniam. Vedecko-výskumné pracoviská sa budú môcť  na základe výzvy prihlásiť do zoznamu riešiteľov, z ktorých si neskôr podniky vyberú partnerov k výskumným projektom “, povedal v tejto súvislosti minister hospodárstva SR T. Malatinský. Do zoznamu riešiteľov sa budú môcť prihlásiť všetky vysoké školy, pracoviská Slovenskej akadémie vied a výskumné a vývojové organizácie, ktoré preukázateľne riešili najmenej 3 výskumné projekty. V pilotnom ročníku bude nominálna hodnota vouchera 3500 €. Aj keď ide o menšiu sumu, takáto možnosť môže podľa ministra hospodárstva podnikateľom zásadne pomôcť v inovovaní svojich aktivít, pretože mnohí dnes ani netušia, či a ako im môžu špecialisti na výskum a vývoj pomôcť. Ako dodal, vouchery sú v zahraničí osvedčený spôsob, ako naštartovať záujem podnikov inovovať, a zároveň inšpirovať výskumné pracoviská, aby sa orientovali na využitie výsledkov v praxi. V prípade pilotného projektu bude k dispozícii pre MSP celkom 100-tisíc Eur.