Slovensko a Srbsko budú intenzívnejšie spolupracovať v oblasti inovácií, transferu technológií a energetiky

Podpora inovácií ako nástroja pre zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, transfer technológií, rozvoj technického vzdelávania na školách a energetická efektívnosť budov. To sú pre srbskú vládu v období prístupových rokovaní do Európskej únie dôležité témy, ktoré dominovali aj počas vzájomných rozhovorov predstaviteľov srbských ministerstiev a univerzít so zástupcami SIEA.


Na rokovaniach, ktoré sa uskutočnili 12. a13. februára 2018 v Belehrade, sa zúčastnil srbský minister pre inovácie a technologický rozvoj Nenad Popovic, predstavitelia Ministerstva baníctva a energetiky, Vedecko-technologického parku a Fakulty organizačných vied Univerzity v Belehrade. Účastníci sa na záver dohodli, že praktická spolupráca medzi SIEA a ministerstvami, ako aj ďalšími srbskými inštitúciami bude prenesená na expertnú úroveň.

 

Hlavou témou rokovania na Ministerstve pre inovácie a technologický rozvoj bolo zdieľanie skúseností z oblasti inovačných voucherov, kritériá ich hodnotenia, ako aj prínos pre podnikateľov a ďalších aktérov inovačného ekosystému. Stretnutie na Ministerstve baníctva a energetiky bolo venované výmene skúseností z oblasti energetickej efektívnosti, kde SIEA predstavila svoje aktivity a ponúkla možnosti účasti srbských expertov na podujatia organizovaných na Slovensku v rámci národného projektu Žiť energiou.

 

Srbská vláda venuje veľkú pozornosť vzdelávaniu v oblasti technických vied. Podporuje budovanie vedecko-technologických parkov, programy mobility pre študentov a otvára nové perspektívne študijné programy, napríklad so zameraním na biotechnológiu a biomedicínu v spojení s robotikou. Zástupcovia SIEA sa o tom mohli presvedčiť pri návšteve Vedecko-technologického parku v Belehrade. O možnej spolupráci sa hovorilo aj na stretnutí vo Vývojovom centre Fakulty organizačných vied Univerzity v Belehrade.

 

Oficiálnym potvrdením záujmu o obojstrannú spoluprácu je plánované podpísanie Memoranda o spolupráci medzi SIEA a srbským Inovačným fondom.    

 

SIEA_Srbsko.jpg