SIEA predstavila štúdiu o vplyve klastrov na ekonomický rozvoj regiónov

Slovenská inovačná a energetická agentúra predstavila štúdia s názvom „Klastrová politika v podmienkach Slovenska“. Publikácia sa venuje porovnaniu rôznych klastrových politík a zdôrazňuje potrebu zavedenia systémovej podpory klastrov na Slovensku.

 

Vo vyspelých krajinách je klastrová politika integrálnou súčasťou rozvojových politík. Na Slovensku však systémová podpora vzniku, či rozvoja klastrov absentuje. „V podmienkach Slovenskej republiky sa čoraz výraznejšie vynára potreba implementovať komplexný podporný prístup k rozvoju klastrov a zužitkovať tak potenciál klastrov v prospech rozvoja Slovenska,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová počas predstavovania štúdie 9. decembra 2015 na stretnutí s odborníkmi v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR.

Zavedenia systémovej podpory klastrov na Slovensku môže mať mnohé pozitívne efekty. Firmy, ktoré pôsobia v klastri, fungujú s vyšším stupňom efektívnosti. „Inovačné aktivity v podnikoch sú považované za vysoko interaktívny proces, v ktorom intenzívne kontakty a kooperácie majú zásadný vplyv na schopnosť podnikov ponúkať konkurencieschopné riešenia,“ zdôraznil autor knihy, riaditeľ sekcie inovácií SIEA Miroslav Balog. Novým, inovatívnym firmám zároveň prostredie klastrov umožňuje napojiť sa na existujúce vzťahy medzi aktérmi klastra. Klastre dokážu pozitívne ovplyvniť nielen ekonomický rast firiem a sektorov, ale aj celých regiónov a štátov.

Inštitucionalizovanou formu klastrov sú klastrové organizácie. Na Slovensku ich pôsobí niekoľko. Výsledky hodnotenia celoeurópskeho benchmarkingu klastrových organizácií, ktorý podporuje Európska komisia, naznačujú, že úroveň mnohých slovenských klastrových organizácií je porovnateľná s úrovňou úspešných, etablovaných klastrových organizácií vo svete. Príkladom je Klaster Košice IT Valley, ktorému sa podarilo ako vôbec prvej klastrovej organizácii v strednej Európe získať zlatý certifikát európskej excelentnosti. Klaster významne prispel k rozvoju IKT priemyslu na východnom Slovensku.