SIEA navýšila finančné zdroje na tohtoročné kreatívne vouchery pre podnikateľov

Slovenská inovačná a energetická agentúra navýšila finančné zdroje na podporu kreatívneho priemyslu. Doplnené prostriedky budú použité na kreatívne vouchery, o ktoré podnikatelia požiadali v rámci Výziev KV vyhlásených 4. februára 2022.

SIEA tak vychádza v ústrety ďalším podnikateľom, ktorých žiadosti o kreatívne vouchery sa momentálne nachádzajú v zásobníku. Urýchli sa tým možnosť čerpania finančnej podpory poskytovanej prostredníctvom kreatívnych voucherov. Podrobné informácie nájdete v Usmernení č. 01 k príslušným Výzvam KV 2022  vyhláseným 4. februára 2022. V prípade záujmu o ďalšie informácie je možné kontaktovať konzultačné centrá národného projektu.

Podpora vo forme kreatívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.