SIEA na Ekonomickom fóre v poľskej Krynici

 

V rámci diskusného panelu s názvom „Európske a Ázijské Technologické agentúry: Partnerstvo pre inovácie“ vystúpil na tohto ročnom Ekonomickom fóre aj riaditeľ sekcie inovácií Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Miroslav Balog. Podujatie sa uskutočnilo v septembri v poľskej Krynici.

 

Príspevok SIEA sa venoval predovšetkým jej aktuálnym, ako aj pripravovaným úlohám technologickej agentúry vyplývajúcim zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS 3). „Vzhľadom na charakter a zameranie tohto  fóra išlo najmä o možnosti, ktoré ponúka v rámci rozvoja medzinárodnej spolupráce s inými technologickými agentúrami. Ten potenciál je skutočne veľký a z hľadiska ďalšieho rozvoja inovácií na Slovenku kľúčový,“ priblížil Miroslav Balog. Okrem neho v tomto paneli diskutovali zástupcovia z Českej republiky, Nemecka, Arménska, USA a tiež zo Svetovej banky.

 

Ekonomické fórum sa za 25 rokov svojej existencie stalo uznávanou platformou, na ktorej sa stretávajú mnohé odborné, politické a podnikateľské autority. Jeho cieľom je hľadanie účinných nástrojov na podporu hospodárskej a obchodnej spolupráce či už v Európe, ale aj v ostatných častiach sveta. Pravidelne sa ho zúčastňuje viac ako 3000 návštevníkov, najmä z Európy, Ázie a Ameriky.