SIEA bude spolupracovať na rozvoji inovačných aktivít s TAČR

 

SIEA a Technologická agentúra Českej republiky (TAČR) majú záujem na rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti inovačných aktivít a projektov orientovaných na technologický rozvoj. Vyplýva to z memoranda o porozumení a spolupráci, ktoré podpísali generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová a predsedníčka TAČR Rút Bízková.


podpis1.jpgmemorandum.jpgruky.jpgspolocna.jpg

 

Súčasťou spolupráce má byť aj výmena skúseností a osvedčených postupov pri príprave a implementácii politík v oblasti inovácií a technologických postupov. „Memorandum si kladie za cieľ vytvorenie rámca pre spoločné aktivity týkajúce sa rozvoja vedy, techniky a inovácií,“ priblížila ciele podpísaného dokumentu generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

Praktické napĺňanie memoranda by malo viesť k implementácii spoločných iniciatív v daných oblastiach. „Zhodli sme sa na tom, že perspektívne by mohlo byť vytvorenie slovensko-českého programu podpory spolupráce podnikov v oblasti realizácie výskumno-vývojových partnerstiev,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA.

 

Keďže medzi úlohy oboch agentúr patrí zvyšovanie inovačnej výkonnosti podnikov, diskutovalo sa aj o efektívnejšom využívaní nástrojov finančného inžinierstva. „Významné možnosti vzájomnej spolupráce sme našli aj v oblasti podpory kreatívneho priemyslu, ktorý má potenciál prispieť k rastu zamestnanosti,“ uzavrela Svetlana Gavorová.