SIEA a ÚPV SR budú spolupracovať v oblasti ochrany práv priemyselného vlastníctva

 

Generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlana Gavorová spolu s predsedom Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) Ľubošom Knothom dnes v Banskej Bystrici uzavreli Rámcovú dohodu o spolupráci medzi oboma inštitúciami s trvaním do roku 2020.


Jej cieľom je rozvoj vzájomného partnerstva so zameraním na aktivity v oblasti ochrany práv priemyselného vlastníctva a zvyšovanie celkového povedomia spoločnosti o priemyselnom vlastníctve a možnostiach jeho efektívnej ochrany. „SIEA v úlohe technologickej agentúry pripravuje viaceré projekty zamerané na zvýšenie inovačnej výkonnosti podnikov. V tejto súvislosti vítame možnosť užšej spolupráce s ÚPV SR, ako odbornou autoritou pre oblasť ochrany priemyselných práv,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Obe strany sa zároveň zhodli, že zvýšenú pozornosť je potrebné venovať najmä malým a stredným podnikateľom, ako aj mládeži už na úrovni základných a stredných škôl.

 

Obe naše inštitúcie majú za sebou bohatú históriu a skúsenosti z realizácie projektov, vrátane medzinárodných. V rámci tohto strategického partnerstva chceme slovenskej verejnosti spoločne ponúknuť svoje kapacity, kreativitu a nasadenie našich pracovníkov s cieľom postupného skvalitňovania inovačného prostredia na Slovensku. Verím, že synergická spolupráca ÚPV SR a SIEA môže prispieť k lepšiemu pochopeniu a efektívnejšiemu využívaniu úžasného potenciálu, ktorý ochrana priemyselného vlastníctva poskytuje našim podnikateľom,“ zdôraznil predseda ÚPV SR Ľuboš Knoth.

 

Súčasťou spoločného zámeru je aj vytvorenie jednotného interaktívneho portálu. Dôležitou súčasťou vzájomných aktivít bude aj informačná a mediálna kampaň s cieľom efektívne zvyšovať spoločenské povedomie o význame tejto problematiky. Vzájomná partnerská spolupráca bude v prebiehajúcom programovom období financovaná prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie.