Seminár pre žiadateľov o dotácie pre spoločné slovensko-izraelské inovačné projekty

Informatika, vývoj softvéru, agrochémia a odstraňovanie environmentálnych zaťaží sú oblasti podnikania 12 spoločností, ktoré sa zaujímali o podmienky získania dotácií na riešenie spoločných slovensko-izraelských projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja na seminári v Bratislave.

Seminár sa uskutočnil začiatkom decembra 2017 v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo hospodárstva SR, výzvu implementuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

 

Na seminári boli prezentované informácie k predkladaniu žiadostí, oprávnenosti nákladov, výške a intenzite dotácie, harmonogramu čerpania štátnej pomoci, ako aj povinnostiam príjemcu vo vzťahu k prostriedkom štátneho rozpočtu

.

V kategórii priemyselného výskumu môže dotácia od štátu pokrývať 50 % nákladov a v kategórii experimentálneho vývoja 25 %. Jedinú výnimku predstavujú malé a stredné podniky, pri ktorých môže intenzita štátnej pomoci za určitých podmienok dosiahnuť až 80%.

 

Aby projekt splnil podmienky pre udelenie dotácie, musí sa na ňom podieľať najmenej jeden podnikateľský subjekt zo Slovenska a jeden z Izraela, pričom nesmú mať rovnakého vlastníka ani iné personálne prepojenia a zároveň dosiahnuté výsledky musia mať komerčné využitie.

 

Výzva bola vyhlásená v novembri 2017, no podrobné informácie o programe medzinárodnej spolupráce „Inovácie pre Slovensko a Izrael“ mohli záujemcovia získať už pred jej vyhlásením. „O možnostiach získania podpory informovali vopred obchodné komory oboch krajín a v prvé kontakty mohli záujemcovia nadviazať na podnikateľskom fóre pod názvom Good Idea Slovakia, ktoré sme pripravili v Tel Avive v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a Slovenským veľvyslanectvom v Izraeli, “ uviedla generálna riaditeľka SIEA, Svetlana Gavorová.

 

Možnosti zapojiť sa do programu sú stále otvorené. Žiadosti o dotáciu je možné podávať do 15. februára 2018. Trvanie riešenia projektu je maximálne 24 mesiacov. Detaily podpory je možné konzultovať na pracovisku SIEA v Bratislave.