Rap a inovácie na stredných školách

Národný projekt inovujme.sk má na konte už 135 inovačných workshopov a tri tisícky zinovovaných študentov. Do atraktívneho programu sa zapájajú startupy, podniky z regiónu či dokonca rapový umelec.

 

Inovačný workshop je 5-hodinový interaktívny program pre študentov stredných a vysokých škôl. Prostredníctvom teórie, hier, rozhovorov, testov, kvízov a prezentácií ukazuje účastníkom cestu kreativity a vlastného podnikania. „Jedným z našich cieľov je prepojiť nápady študentov s podnikateľmi. Okrem inšpirácie tak môže priamo na pôde školy vzniknúť nový produkt, služba, alebo spolupráca,“ hovorí Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá projekt realizuje.

Do programu sa zapája aj hiphopový umelec Tono Suchota, ktorý je považovaný za predstaviteľa inteligentného rapu. „Záleží mi na tom, aby bolo Slovensko krajinou plnou nových nápadov. Mladí ľudia by sa nemali báť ukázať, čo je v nich. Kreativita je jednou z vlastností, ktoré treba rozvíjať,“ hovorí Tono S, ktorý na inovačných workshopoch pôsobí ako lektor a pre projekt inovujme.sk napísal skladbu Zdravím.

Školy z celého Slovenska, ktoré majú záujem prihlásiť svojich študentov do programu, môžu kontaktovať zástupcov národného projektu prostredníctvom sociálnych sietí alebo webovej stránky www.inovujme.sk. Inovačný workshop je pre školy bezplatný, nie je potrebné žiadne technické zabezpečenie. Pre tých najšikovnejších účastníkov sú pripravené aj darčekové predmety.

Inovačný workshop a všetky ostatné odborné podujatia národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk sú organizované v súlade s pravidlami aktuálnej epidemiologickej situácie. Projekt realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.