Prihlasovanie sa na základné individuálne poradenstvo z projektu inovujme.sk je prerušené

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozastavuje od 1. apríla 2020 až do odvolania výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie základného individuálneho poradenstva formou inovačných workshopov.

SIEA sa rozhodla dočasne prerušiť prihlasovanie sa na základné individuálne poradenstvo národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19.

Inovačné workshopy pre podniky sú súčasťou vzdelávacích aktivít národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.