Poznáme víťazov súťaže Inovatívny čin roka 2012


Ocenenia v súťaži “ Inovatívny čin roka 2012odovzdal víťazom 21. mája 2013 počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

 

Šiesty ročník súťaže Inovatívny čin roka, vyhlásilo MH SR 10. januára 2013.

 

„Každoročne stúpa počet prihlásených do súťaže. Dokonca máme súťažiacich, ktorí zatiaľ nevynechali ani jeden ročník od roku 2007, teda od vzniku súťaže. Podnikatelia si uvedomujú, že práve inovácie vytvárajú ich konkurenčnú výhodu,“ povedal na úvod slávnostného ceremoniálu šéf slovenského rezortu hospodárstva T. Malatinský.

 

V kategórii Výrobková inovácia cenu získala VIPO, a.s. za strojnú linku DUPLEX APEX TRUCK. V kategórii Technologická inovácia získala cenu PR Krajné s.r.o. a Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. Svit za komplexnú linku spracovania na materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov. V kategórii Inovácia služieb si ocenenie prevzal Národný energetický klaster NEK, združenie právnických osôb za moderný organizačný modul pre kooperáciu a riadenie projektov energetiky a ekológie. Cenu v kategórii Medzinárodná kooperácia získala Žilinská univerzita v Žiline za mikrofluidický čip pre izoláciu rakovinových buniek zo vzorky krvi. Odborná porota rozhodla udeliť aj tri mimoriadne ocenenia. Tie získali v kategórii Výrobková inovácia Prvá zváračská, a.s. za automatizovaný technologický komplex PZ VESSELWELD 2000, v kategórii Technologická inovácia ECOWA,a.s. za domovú čistiareň odpadových vôd ECOWA 6 a v kategórii Inovácia služby firma GreenWay Operator a.s. za službu elektrickej mobility. 

 

Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ poskytuje už 6 rokov prehľad o slovenských firmách, ktoré so svojimi jedinečnými riešeniami uspeli na trhu. Cieľom podujatia je propagovať zrealizované inovácie a povzbudiť domáce podniky i fyzické osoby k inovatívnym podnikateľským aktivitám.

 

Organizátorom súťaže je príspevková organizácia MH SR Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V prípade, že výrobková inovácia, technologická inovácia, alebo inovácia služby vznikla ako výsledok medzinárodnej spolupráce medzi slovenským a zahraničným subjektom, súťažiaci mali možnosť prihlásiť súťažný návrh do kategórie „Medzinárodná kooperácia“. Celkovo v histórií sa do boja o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ zapojilo už 193 súťažiacich. Súťaž je súčasťou Inovačnej politiky SR na roky 2008 – 2010 a 2011 – 2013. Doteraz bolo ocenenie odovzdané 19 projektom. Počas prvých dvoch ročníkov boli firmy oceňované v troch kategóriách – Výrobková inovácia, technologická inovácia a Inovácia služieb. V roku 2010 sa súťaž rozšírila o ďalšiu kategóriu – Medzinárodná kooperácia.