Podnikatelia z Bratislavského samosprávneho kraja môžu požiadať o kreatívne vouchere od 6. 2. 2019

Malí a strední podnikatelia z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) môžu od 6. 2. 2019 registrovať žiadosti o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov. Podmienky výzvy sú zverejnené na www.vytvor.me od 31. 1. 2019.

Vouchere, ktoré pokrývajú 50 % nákladov na služby kreatívcov, sú od roku 2018 k dispozícii v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Projekt realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). „Záujem o kreatívne vouchere vlani prekročil, najmä v závere roka, naše očakávania. Celkovo sme zaevidovali 601 oprávnených rezervácií. Žiadostí z Bratislavského samosprávneho kraja bolo podstatne menej ako z ostatných regiónov Slovenska, hoci je v ňom najväčšia koncentrácia subjektov kreatívneho priemyslu. Aj preto je prvá riadna výzva v roku 2019 určená práve pre tento kraj,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Vouchere vydané v rámci riadnej Výzvy KV 2019 určenej pre BSK budú môcť využiť do 15. 11. 2019. Na výzvu je vyčlenených 1 500 000 € pre všetky štyri podporované odvetvia, po 300 000 € pre Architektúru a IKT programovanie, 375 000 € pre Dizajn a 525 000 € pre Reklamu. Minimálna hodnota vouchera je 1 000 €, maximálna 10 000 € pre Architektúru, pre ostatné odvetvia je maximum po 5 000 €.

On-line registrácia žiadostí bude otvorená od 6. 2. 2019 do 31. 7. 2019 počas pracovných dní v čase od 12.00 h do 20.00 h. Kompletné žiadosti bude možné predkladať do 30. 9. 2019.

Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher. Už pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. Dodávatelia služieb, ktoré sú predmetom kreatívnych voucherov, musia podnikať v príslušnom odvetví minimálne rok. Ak sa chcú do projektu zapojiť, môžu požiadať o zápis do zoznamu oprávnených realizátorov. Momentálne je v Galérii realizátorov zverejnených približne 430 profilov oprávnených realizátorov.

Nové výzvy určené pre podnikateľov z mimobratislavských regiónov plánuje SIEA zverejniť v prvom štvrťroku 2019. „Aktuálne sa projektový tím venuje administrácii žiadostí z mimoriadnej výzvy určenej primárne pre podnikateľov, ktorí sa vlani správne registrovali, ale nestihli v stanovenom termíne podať kompletnú žiadosť o voucher. Ich registrácia platí, začali sme ich oslovovať a pomôžeme im žiadosti skompletizovať,“ uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Podrobné informácie o podmienkach podpory vo forme voucherov sú k dispozícii na stránke www.vytvor.me. V krátkom čase tam budú zverejnené aj záznamy z videokonferencií, na ktorých boli detailne vysvetľované podmienky podpory. Záujemcovia o vouchere môžu využívať aj konzultačné centrá národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu, ktoré SIEA od začiatku tohto roka zriadila v Bratislave a v Košiciach.

Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Nová forma európskej pomoci je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. V rámci národného projektu budú vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 slovenských podnikov.