Podnikatelia si pri využívaní inovačných voucherov budú môcť vybrať z viacerých vedecko-výskumných pracovísk

 

Podnikatelia si pri využívaní inovačných voucherov v roku 2014 budú môcť vybrať z viacerých vedecko-výskumných centier. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) aktualizovala databázu oprávnených rišiteľov inovačných projektov hradených prostredníctvom inovačných voucherov. V porovnaní s minulým rokom v nej pribudlo 11 subjektov. Tie úspešne zareagovali na výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do nej.


Celkovo si tak podnikatelia v prípade splnenia podmienok a získania inovačného voucheru budú môcť vyberať na spoluprácu z 54 oprávnených riešiteľských organizácií. Záujem o zaradenie do databázy prejavili predovšetkým vedecko-výskumné pracoviská v pôsobnosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ústavy Slovenskej akadémie vied a rozličné podnikateľské subjekty zameriavajúce svoje aktivity na výskumno-vývojové činnosti.

 

Inovačné vouchre predstavujú nenávratné dotácie, ktoré majú podobu peňažnej poukážky a sú určené na zintenzívnenie priamej spolupráce medzi podnikateľmi a vedecko-výskumnými pracoviskami. Pilotná schéma podpory odštartovala v roku 2013. Ministerstvo hospodárstva SR vtedy podporilo 20 projektov malých a stredných podnikov v celkovej výške 70 000 EUR z oblasti presného strojárenstva, elektrotechniky, stavebníctva, materiálových analýz, sociálnych inovácií, prírodných vied a medicíny.