Pezinskí študenti ponúkli riešenia, ako zvýšiť počet rezidentov v meste

Študenti Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy na Myslenickej 1 v Pezinku navrhli počas workshopu organizovaného v rámci projektu inovujme.sk desiatky riešení, ktoré by zatraktívnili život v meste a zvýšili počet rezidentov.

Lektori Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sa stretli so študentmi pezinských škôl 7. 3. 2019. V prvej časti inovačného workshopu sa zoznámili s pojmami z oblasti inovácií a osvojili si techniku kreatívneho myslenia. V druhej časti dostali úlohu z praxe.

Tému, ako motivovať obyvateľov mesta, aby si v ňom nahlásili trvalý pobyt, zadal študentom primátor Pezinka Igor Hianik. Z množstva nápadov ho najviac oslovili tie, ktoré sa týkali možností pre mladých ľudí v Pezinku.

„Všetci si myslíme, že sú na sieťach, hrajú hry, a potom človek reálne zistí, že im chýbajú priestory, kde by sa mohli stretávať a tráviť voľný čas. Je to pre mňa najsilnejší impulz,“ uviedol primátor I. Hianik.

Študenti prejavili záujem napríklad o vybudovanie športovo-rekreačného zariadenia, lepšie využitie potenciálu kultúrneho domu, vystavanie zelených plôch s relaxačnými zónami na sídliskách, nové kúpalisko, bikesharing či mobilnú aplikáciu s „návodom“ na život v meste. Medzi ďalšími nápadmi, ako zvýšiť počet prihlásených na trvalý pobyt , bolo poskytovanie zliav na tovary a služby pre rezidentov, organizovanie zájazdov k moru. Pezinskí študenti by ocenili aj posilnenie autobusových spojov, opravu ciest, viac príležitostí a podnetov k udržiavaniu zvykov a tradícií v regióne, ale aj organizovanie stretnutí miestnych podnikateľov, ktorých cieľom by bolo ich spájanie a spolupráca na vytváraní klastrov.

Hlavným cieľom workshopu národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je naučiť žiakov stredných a vysokých škôl inovatívne a kreatívne myslieť, ukázať im, ako prísť na nový nápad, rozbehnúť svoje vlastné podnikanie a odprezentovať vlastný projekt.

„Počas workshopu sme sa učili inovačné techniky a ako ďalej pracovať s nápadom, na ktorý prídeme. Nebola to obyčajná prednáška, kde lektori rozprávali a my sme sa hrali na mobiloch, zapájali nás a to bolo super,“ hodnotí workshop žiačka Obchodnej akadémie v Pezinku Dagmar Binderová.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.