268-2019-1220-BA

Dátum vystavenia 31.05.2019
Číslo 268-2019-1220-BA
Predmet Oprava mobilného zariadenia
Názov a sídlo dodávateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270
Suma v EUR bez DPH 77,30 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok