Minister hospodárstva ocenil inovatívne aktivity podnikateľov

Výsledky súťaže Inovatívny čin roka 2017 vyhlásili pri príležitosti slávnostného otvorenia 25. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Do súťaže prišlo 42 prihlášok v troch kategóriách – výrobková inovácia, technologická inovácia a inovácia služby. 

 

Oceniť úspešné podnikateľské inovačné riešenia, ktoré pomáhajú dvíhať úroveň slovenskej ekonomiky, je cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2017. Ceny víťazom 11. ročníka súťaže odovzdal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec počas slávnostného večera pri príležitosti otvorenia 25. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, s ktorým sa súbežne koná 24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky, osvetlenia a telekomunikácie ELO SYS. R. Chovanec zdôraznil, že „úroveň prihlásených projektov každoročne stúpa“. Aj tento rok bola podľa neho „súťaž plná originálnych nápadov a moderných technológií, ktoré môžeme smelo zaradiť na úroveň high-tech“. Súťažiacim poďakoval za samotné zapojenie sa do súťaže a aj za odvahu verejne prezentovať výsledky svojej práce. Do súťaže prišlo tento rok spolu 42 prihlášok v troch kategóriách – výrobková inovácia, technologická inovácia a inovácia služby. V doterajšej histórii súťaže, ktorú administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, sa prezentovalo už viac ako 350 súťažných návrhov.

 

Na prvom mieste v kategórii Výrobková inovácia sa umiestnil Implantát na mieru pre spinálnu chirurgiu – náhrada medzistavcovej platničky od spoločnosti CEIT Biomedical Engineering, s.r.o. Ide o novo vyvinutý typ medzistavcovej platničky, ktorý plne rešpektuje vnútorný anatomický reliéf stavcov pacienta. Klávesnica HandCubeKeys k počítaču pre hendikepovaných ľudí od spoločnosti Martin Belavý – KOVOEFEKT sa umiestnila v tejto kategórii na druhom mieste. HandCubeKeys je bezkontaktnou programovateľnou klávesnicou k PC vyrobenou z kvalitného dreva. Určená je pre ľudí s telesným, mentálnym alebo zrakovým postihnutím. TRITECH, betón s využitím recyklátu zo stavebného a demoličného odpadu od spoločnosti Považská cementáreň, a.s., Ladce sa umiestnil na treťom mieste. Technológia TRITECH využíva namiesto skládkovania stavebného odpadu, ktorý výrazným spôsobom zaťažuje životné prostredie, jeho recykláciu do betónu novej generácie.

 

V kategórii Technologická inovácia bol najúspešnejší projekt spoločnosti Sensoneo, j.s.a., Sensoneo smart manažment odpadov. Projekt prináša minimálne 30-percentné zníženie celkových nákladov na zvoz odpadu a približne 60-percentné zníženie výfukových exhalátov v mestách. Hybridný polymérny materiál pre 3D tlač spoločnosti Mymedia s.r.o skončil na druhom mieste. Ide o špeciálny materiál určený pre 3D tlačiarne. Obsahuje uhlíkové vlákna, ktoré zaručujú vysokú pevnosť vytlačeného produktu, ale zároveň je o cca 15-20 % ľahší ako bežne používané produkty. Na treťom mieste v tejto kategórii sa umiestnil projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., Virtuálny montážny tréning. Aplikácia zabezpečuje optimalizáciu školiaceho procesu.

 

Projekt UtilityReport je webová služba, aplikácia pre hromadné podanie žiadosti od spoločnosti HRDLIČKA – Slovakia s.r.o., ktorý porotu zaujal najviac v kategórii Inovácia služby. Jej základom je jednotné miesto pre hromadné podanie žiadosti všetkým správcom inžinierskych sieti naraz a výrazná úspora času pri on-line žiadosti. Na druhom mieste skončil CEIT Smart Factory od spoločnosti CEIT, a.s. V tomto prípade ide o komplexné riešenie pre inteligentný podnik budúcnosti, o spojenie digitálneho, reálneho a virtuálneho podniku. Na treťom mieste sa umiestnil projekt spoločnosti Prediqt, s.r.o., Platforma DataCity. DataCity je dátová informačná on-line platforma mesta, ktorá okrem iného umožňuje mestu nastaviť merateľné ciele prostredníctvom ukazovateľov výkonnosti mesta vo vybraných oblastiach.