Medzinárodné prihlasovanie patentov sa zjednoduší


Vyšehradský patentový inštitút sa stal medzinárodným orgánom podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT). Služby verejnosti by mal začať poskytovať od júla 2016.


Zriadenie Vyšehradského patentového inštitútu je najmä výsledkom úsilia a spolupráce Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky s Úradom priemyselného vlastníctva ČR, maďarským Úradom duševného vlastníctva a poľským patentovým úradom. „Ide o dôležitý krok k zabezpečeniu lepšej podpory inovatívnych riešení pre podniky, univerzity a výskumno-vývojové organizácie z regiónu Vyšehradskej skupiny. Zefektívni to ich prístup k využívaniu systému medzinárodného prihlasovania vynálezov a technických riešení,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlana Gavorová.

 

To následne prispeje k rýchlejšiemu získavaniu patentov, ktoré budú platné vo viacerých krajinách. Dohodu o Vyšehradskom patentovom inštitúte doposiaľ úspešne ratifikovali štyri zmluvné štáty, do platnosti by mala vstúpiť v decembri 2015. Výhodou pre prihlasovateľov bude aj možnosť komunikácie v materinskom jazyku a zníženie poplatkov za súvisiace služby.

 

SIEA v spolupráci so slovenským Úradom priemyselného vlastníctva v tejto súvislosti pripravujú národný projekt zameraný na zvýšenie povedomia o využívaní ochrany práv duševného vlastníctva. Dôležitou súčasťou vzájomných aktivít bude aj informačná a mediálna kampaň s cieľom efektívne zvyšovať spoločenské povedomie o význame tejto problematiky. Pre podnikateľské subjekty, vedecko-výskumné pracoviská, ale aj širokú verejnosť budú zriaďované konzultačné centrá zamerané na komplexné inovačné poradenstvo v regiónoch Slovenska.