Medzinárodná spolupráca klastrov ako nástroj pre ekonomický rast regiónov

 

Medziregionálnej spolupráci klastrov a jej významu pri zvyšovaní inovačného potenciálu, modernizácii priemyslu, ale aj ekonomického rastu regiónov a malých a stredných podnikov v nich sa venovali účastníci 2. ročníka konferencie „GROW your REGIOn“  v španielskej Valencii.

Na podujatí, ktoré sa konalo 8. a 9. novembra 2017 pod záštitou Európskej komisie a regionálnej vlády Valencie, sa zúčastnilo 300 delegátov z 25 krajín. V rámci tohtoročnej témy „Podpora inteligentnej medziregionálnej spolupráce prostredníctvom klastrov“ sa prednášky týkali aj optimalizácie spolupráce tvorcov politík, zástupcov priemyselného sektora a firiem ako aj podpory spolupráce v špecializovaných oblastiach.

Účastníci konferencie sa zhodli na 19 témach pre budúce iniciatívy na podporu strategickej medziregionálnej kooperácie. Súčasťou podujatia bola aj „networkingová“ aktivita, ktorej cieľom bolo využiť priestor pre diskusie so zástupcami Európskej komisie a zároveň nadviazať nové kontakty.

Zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sa počas individuálnych rozhovorov stretli s predstaviteľmi Ruského klastrového observatória, Univerzity vo Valencii, francúzskeho Gumárenského a polymérneho klastra a srbského Kreatívneho klastra. Partnerom prezentovali aktivity súvisiace s medzinárodným projektom ClusterFY, na ktorom participujú spolu s ďalšími 7 krajinami. Zástupcovia akademickej obce navrhli spoluprácu so SIEA a ďalšími slovenskými inštitúciami v analytickej oblasti, zúčastnené klastre prejavili záujem o spoluprácu so slovenskými partnermi v spoločných oblastach ich pôsobenia.

 

valencia.jpg