Kreatívci majú naďalej možnosť prihlásiť sa do Galérie realizátorov

Kreatívci z odvetví architektúra, dizajn, reklama a marketing a IKT – programovanie majú naďalej možnosť prihlásiť sa do Galérie realizátorov národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Ich služby môžu podnikatelia využívať prostredníctvom kreatívnych voucherov do 30. júna 2023.

Galéria je najväčšou dostupnou databázou aktívnych subjektov z kreatívneho priemyslu na Slovensku. „Od začiatku realizácie projektových aktivít možnosť registrovať sa využilo viac ako 780 subjektov z odvetví architektúra, dizajn, reklama a marketing a IKT – programovanie,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexandra Velická.

Ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera SIEA plánuje vyhlásiť na prelome marca a apríla 2020.

Oprávneným realizátorom môže byť podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby alebo vytvára diela v jednom alebo vo viacerých, projektom podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu: architektúra, dizajn, reklama a marketing a IKT – počítačové programovanie. V rámci Galérie realizátorov záujemca o zaradenie dostane priestor na vlastnú prezentáciu a zároveň sa ním ponúkané služby môžu stať oprávneným predmetom Žiadosti o poskytnutie kreatívneho vouchera.

Podmienky registrácie do Galérie realizátorov sú naďalej rovnaké ako doteraz, upravené boli len formálne náležitosti. Na stránke projektu www.vytvor.me je zverejnené aktuálne znenie Výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do Zoznamu oprávnených realizátorov a Usmernenie č. 1 k zmene Výzvy pre oprávnených realizátorov.

Vouchere, ktoré pokrývajú maximálne 50 % nákladov na služby kreatívcov, sú k dispozícii od roku 2018, kedy príspevok využilo 123 podnikateľov. Minimálna hodnota vouchera je 1 000 €, maximálna 10 000 € pre architektúru, pre ostatné odvetvia je maximum po 5 000 €. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie SIEA im bude voucher spätne preplatený. Podpora vo forme kreratívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.