Malé rodinné elektrárne do 10 kW by mali dostať zelenú

Skrátenie času na vybavovanie pripojenia a menej byrokracie. To sú výhody malého zdroja na výrobu elektriny, ktoré môžu využívať od 1. 1. 2014 domácnosti, ak väčšinu vyrobenej elektriny spotrebujú sami. O tom, aká je realita, sa diskutovalo na fóre, ktoré počas veľtrhu AQUATHERM 2014 zorganizovala SIEA.

SIEA začala spracovávať energetické audity verejných budov

SIEA už spracováva podklady k prvým energetických auditom verejných budov. Do septembra 2015 majú energetickí špecialisti SIEA odovzdať energetické audity 250 objektov štátnej správy a miestnej samosprávy.

Termín na zaslanie údajov o spotrene energie v budovách v správe obcí, miest a VÚC bol predĺžený

Termín na predkladanie údajov o energetickej spotrebe administratívnych a školských budov, ako aj budov, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť alebo sociálna starostlivosť, bol predĺžený. Obce, mestá a vyššie územné celky môžu údaje o spotrebe energie v budovách zasielať SIEA až do 15. 12. 2013.

Potenciál úspor energie vo verejných budovách pomôžu určiť energetické audity

Analyzovať potenciál úspor a navrhnúť konkrétne opatrenia na zníženie spotreby energie vo verejných budovách je cieľom pripravovaného projektu, v rámci ktorého by mala Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovať energetické audity pre viac ako 250 budov.

Vďaka projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách sa zníži spotreba energie o viac ako polovicu v 57 objektoch v správe obcí

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa 4. júna 2013 zúčastnil na slávnostnom odovzdaní obnovenej budovy Základnej školy vo Volkovciach. Tá bola zrekonštruovaná v rámci pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách.

Výzva na predloženie ponúk na realizáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách (Súbor 7)

SIEA vyhlásila 13. mája 2013 výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách v desiatich obciach v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Výzva je súčasťou pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách.

Vyhodnotenie podpory OZE formou štátnej dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu pre domácnosti

  Vďaka štátnemu dotačnému programu bolo v rokoch 2009 až 2011 nainštalovaných 5 410 solárnych systémov v rodinných domoch a 39 v bytových domoch. Príspevok na kotol na biomasu získalo 1 427 domácností. Celkovo bolo medzi domácnosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie rozdelených vyše 6,6 milióna €.  Podľa počtu prijatých žiadostí o podporu si domácnosti nechali nainštalovať celkom 8 157 zariadení […]

Výzva na predloženie ponúk na realizáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách (Súbor 6)

SIEA vyhlásila 10. mája 2012 výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách v siedmich obciach v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Výzva je súčasťou pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách.

Dotácie na slnečné kolektory a kotol na biomasu sú vyčerpané

Ministerstvo hospodárstva SR týmto oznamuje, že na základe registrovaných žiadostí o dotáciu pre slnečné kolektory a kotly na biomasu ku dňu 27. 10. 2011, presahuje požadovaná suma disponibilný objem zdrojov.

Ďalšie žiadosti o dotácie na kolektory a kotly na biomasu sú schválené

Zo sumy 2 675 200 € vyčlenenej začiatkom roku 2011 na dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu je po dvoch mesiacoch od vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí rozdelených medzi žiadateľov už 77 percent prostriedkov.