Podávanie žiadostí o podporu na budovanie verejne prístupných nabíjacích staníc je otvorené

Žiadosti o podporu na budovanie verejne prístupných nabíjacích staníc je možné podávať od dnes 2. septembra 2020 do 30. novembra 2020. Záujemcovia o podporu sa môžu zúčastniť webináru, k dispozícii sú aj odpovede na najčastejšie otázky a stručné zhrnutie najdôležitejších podmienok.

Na predkladanie žiadostí o dotácie na nabíjacie stanice je dostatok času, kritériom na vyhodnotenie projektu komisiou nie je rozhodujúci dátum podania žiadosti. Dôležité je, aby bola do 30. novembra 2020 predložená kompletná žiadosť v zmysle podmienok výzvy.

Pre záujemcov o podporu pripravilo MH SR v spolupráci so SIEA odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle SIEA v časti Podporné programy – Nabíjacie stanice 2020. K dispozícii je aj zhrnutie dôležitých informácií o výzve, vrátane porovnania aktuálnych podmienok s podmienkami v roku 2019.

Informačný webinár k výzve sa uskutoční 10. októbra o 10. h.

V druhom kole výzvy je na podporu verejne prístupných nabíjacích staníc vyčlenených 650 000 EUR. O dotácie môžu žiadať okrem obcí, miest, VÚC a nimi zriadených  organizácií aj podnikatelia.