Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2017

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 16. januára 2018 jedenásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2017“. Cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Termín podania prihlášok je predĺžený do 16. apríla 2018.

 

 Ministerstvo_hospodarstva_SR_VV.jpgINOVA_CIN_logoVV.jpg

 

 
 

Počas desiatich doterajších ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 300 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

1. Výrobková inovácia,
2. Technologická inovácia,
3. Inovácia služby (netechnologický proces);

 

Podmienky účasti v súťaži:
  • Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba – podnikateľ s bydliskom na území Slovenskej republiky.  Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2017.
  • Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 16. apríla 2018 na e-mailovú adresu organizátora sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

  • Obálku označte nápisom: Inovatívny čin roka
  •  Zaslaním prihlášky súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže

V každej kategórii budú ocenené riešenia, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Získajú finančnú odmenu v hodnote 7 000 €, 5 000 € a 3 000 €.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 22. mája 2018 v rámci 25. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

 

Detailné podklady, podmienky súťaže a informácie o minulých ročníkoch súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry www.siea.sk v sekcii Inovácie.

 

logoEFRR_text_v_pravo_c.jpg

 

 

 

 

 

 

 

inovujme.sk_150_jpg.jpg

opvai_skr_web_128_71.jpg