Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2012

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 10. januára 2013 šiesty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2012.

 W__INOVA_CIN_r2012_logoB.jpg

Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách:
  1. Výrobková inovácia,
  2. Technologická inovácia,
  3. Inovácia služby (netechnologický proces)
  4. Medzinárodná kooperácia.
POZOR: Termín zasielania prihlášok bol predĺžený do 19. apríla 2013.
Podmienky účasti v súťaži:

• Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky.

• Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2012.

• Súťažiaci by mal preukázať prvé skúsenosti s účinkom inovácie.

• Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 12. apríla 2013 na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

Zaslaním prihlášky súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.

 

V prípade, že výrobková inovácia, technologická inovácia alebo inovácia služby vznikla ako výsledok medzinárodnej spolupráce medzi slovenským a zahraničným subjektom, súťažiaci prihlási súťažný návrh do kategórie „Medzinárodná kooperácia”.

 

V každej kategórii sa udeľuje 1 vecná cena a finančná odmena v hodnote 3 300 €. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 21. mája 2013 v rámci 20. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

 

Mediálny partner:

logo_HN_200pix.jpglogo_TA3_3D_A.jpg

 

Informácie o minulých ročníkoch súťaže Inovatívny čin roka sú k dispozícii na stránke SIEA v sekcii Inovácie a na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v sekcii Inovácie.