Inovatívny čin roka 2016 pozná víťazov

 Presnejšie, rýchlejšie, produktívnejšie a flexibilnejšie. Takéto riešenia umožňujú výrobky, postupy a služby, ktoré získali ocenenia Inovatívny čin roka 2016. Zástupcovia víťazných spoločností si ceny v súťaži, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, prevzali 23. mája 2017 počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.


Ocenenia víťazom odovzdal štátny tajomník Rastislav Chovanec. Cieľom súťaže je povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám a zviditeľniť riešenia, ktoré sú výnimočné. V 10. ročníku súťaže sa o titul Inovatívny čin roka uchádzalo v troch kategóriách 31 spoločností.

V kategórii výrobková inovácia získala prvenstvo firma PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. za „Elektrónovo lúčový zvárací komplex Z EBW TWIN AUTOMATIC SYSTEM IG“. Komplex je určený na plne automatizované kadenčné zváranie sériových komponentov vyrábaných z hliníkových zliatin určených pre nezávislé kúrenia elektromobilov.

Za technologickú inováciu hodnotiaca komisia najvyššie ocenila projekt spoločnosti SOVA Digital, a. s. a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity „Digitálne dvojča.“ Koncept je postavený na digitálnej kópii reálneho procesu, z ktorého sa kontinuálne zbierajú dáta.

Za inováciu v oblasti služieb získal prvenstvo projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia a. s., Bratislava „Management autobusových liniek.“ Ide o komplexný informačný systém, ktorý pomocou GPS nástrojov monitoruje a vyhodnocuje pohyb asi 40 zmluvných autobusov prepravujúcich cca 8000 zamestnancov Volkswagen Slovakia na trojzmennú prevádzku z rôznych miest Slovenska. Systém poskytuje informácie o polohe vozidla, kritických dopravných situáciách, meškaniach či obsadenosti vozidla. Na ich základe je možné realizovať potrebné organizačné opatrenia a operatívne plánovanie jednotlivých zmien na výrobnej linke.