Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 13. mája 2021 štrnásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2020“. Cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Termín na podávanie prihlášok do súťaže „Inovatívny čin roka 2020“ bol predĺžený až do 15. novembra 2021.

 

 

Počas trinástich doterajších ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 420 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Súťaž sa organizuje v štyroch  kategóriách:

1. Výrobková inovácia,
2. Technologická inovácia,
3. Inovácia služby (netechnologický proces),
4. Inovácia, ktorá prispela k riešeniu COVID situácie.

Na stiahnutie:

Podmienky účasti v súťaži:

  • Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba – podnikateľ s bydliskom na území Slovenskej republiky.  Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2020.
  • Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 15. novembra 2021 na e-mailovú adresu organizátora sutaz@siea.gov.sk a zaslaním vyplneného formulára na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

V kategóriách inovácia výrobkov, technologická inovácia a inovácia v oblasti služieb budú udelené ceny na prvých troch miestach. V novej kategórii COVID-19  inovácia, ktorá pomohla pri riešení pandemickej situácie, bude ocenený najlepší návrh. Vo všetkých prípadoch musí ísť o inováciu, ktorá bola na trh uvedená v roku 2020. Najlepšie návrhy získajú vecnú cenu a finančnú odmenu po 7 000 €. Ocenenia na druhom a treťom mieste sú spojené s vecnou cenou a finančnou odmenou 5 000 € a 3 000 €.

Ceny budú víťazom jednotlivých kategórií odovzdané výnimočne na svetovej výstave EXPO 2021 v Dubaji v januári 2022.

Detailné podklady, podmienky súťaže a informácie o minulých ročníkoch súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry www.siea.sk v sekcii Inovácie.