Informácie pre žiadateľov o podporu na nákup elektromobilov

SIEA odporúča žiadateľom o podporu na nákup elektromobilov, aby počas trvania opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19 využívali prioritne elektronickú formu komunikácie.

Aktuálne obmedzenia výkonu niektorých činností SIEA sa dotýkajú aj žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových a plug-in hybridných elektrických vozidiel (kód výzvy: č. 23140/2019-4210-64696).

Elektronickou formou je možné komunikovať prostredníctvom e-mailových adries chcemelektromobil@siea.gov.sk alebo elektromobil@siea.gov.sk, resp. cez e-schránku SIEA. Informácie sú dostupné aj na mobilných číslach 0908 988 629 alebo 0905 688 091.

Žiadatelia môžu počas trvania opatrení využívať aj aktuálne zverejnené e-mailové a mobilné kontakty projektových manažérov zo Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA.

SIEA odporúča žiadateľom prípadné otázky, podnety na vysvetlenia a usmernenia adresovať svojim projektovým manažérom prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

V súvislosti s mimoriadnym stavom a prijatými opatreniami, si SIEA dovoľuje upozorniť na možné nedodržanie štandardných lehôt stanovených v riadiacej dokumentácii pre úkony vykonávané zo strany SIEA ako vykonávateľa v rámci implementácie vyššie uvedenej výzvy.

Vzhľadom na očakávané veľké množstvo e-mailových otázok prosíme všetkých žiadateľov o trpezlivosť a zhovievavosť k dlhšiemu termínu vybavenia.

Zároveň si SIEA dovoľuje požiadať žiadateľov, aby včas informovali o riziku nedodržania stanovených lehôt zo svojej strany, a to prostredníctvom e-mailu: chcemelektromobil@siea.gov.sk alebo elektromobil@siea.gov.sk, resp. projektových manažérov zo Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce, resp. prostredníctvom e-schránky SIEA.

O riešení konkrétnych situácií budú žiadatelia včas informovaní zo strany vykonávateľa prostredníctvom projektových manažérov.