EUROPE INNOVA 2012: Podporné nástroje pre inovácie v EÚ


logo_innova.jpgKodaň je v dňoch 23. a 24. októbra hostiteľom nielen delegácie prezidenta SR a Dánsko-slovenského inovačného a obchodného fóra, ale aj jednej z najvýznamnejších medzinárodných konferencií v oblasti inovácií EUROPE INNOVA 2012.


 

Na prestížnom stretnutí lídrov jednotlivých členských krajín EÚ v oblasti inovácií má Slovenská republika zastúpenie prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Výročnú konferenciu organizuje dánske Ministerstvo vedy, inovácií a vyššieho vzdelávania v spolupráci so zástupcami Európskej komisie.

 

Cieľom podujatia je umožniť výmenu informácií medzi tvorcami inovačných politík z rôznych štátov EÚ. „Od Dánska, ktoré je spomedzi krajín Európskej únie na druhom mieste európskeho inovačného rebríčka, môžeme získať cenné informácie a poznatky najmä o inovačných voucheroch a klastrovaní“, uviedla  generálna riaditeľka SIEA Svetlana  Gavorová.

 

Konštruktívna kritika a stres testy inovačných riešení sú základnou metódou interaktívnej konferencie. Práve s cieľom získať nové odborné názory a konfrontovať skúsenosti lídrov v oblasti inovácií sa do netradičnej podoby konferencie zapojili zástupcovia SIEA.

 

Slovensko sa medzi krajinami uvedenými v európskom inovačnom rebríčku (EU Member states innovation performance) nachádza celkovo na 21. mieste, avšak v niektorých ukazovateľoch využitia a ekonomického efektu inovácií v hospodárstve obsadilo aj pozície  v prvej polovici. „Ročne vynakladá Európska únia na podporu inovácií výskumu a vývoja viac ako 140 miliárd €, aj preto je pre Slovensko zaujímavé aktívne sa zúčastňovať týchto programov,“ dodáva riaditeľ odboru inovácii SIEA Miroslav Balog,

 

Inšpiratívne výstupy z konferencie SIEA zužitkuje pri tvorbe podkladov Inovačnej stratégie na roky 2013 – 2020 a pri implementácii pripravovaných podporných nástrojov pre inovácie malých a stredných podnikateľov.