E-learning projektu START2ACT pomáha malým podnikom a startupom znižovať spotrebu energie bez veľkých investícií

 

Pomáhať mladým a stredným podnikom (MSP) a startupom znižovať spotrebu energie na pracovisku prostredníctvom jednoduchých a efektívnych opatrení je cieľom medzinárodného projektu START2ACT. Podnikatelia môžu najnovšie využiť aj bezplatný e-learningový kurz.

 

Projekt START2ACT je financovaný z rámcového programu pre výskum a inovácie EÚ HORIZON 2020. Slovensko je jednou z deviatich krajín, kde majú podnikatelia príležitosť poradenské aktivity využiť. Partnerom projektu je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

Poradenstvo je určené majiteľom, manažérom a tiež zamestnancom malých a stredných podnikov a startupov. Projekt predpokladá, že realizáciou jednoduchých nízkonákladových opatrení je možné dosiahnuť na pracoviskách úspory energie až do výšky 20 %.

 

„Zámerom projektu je poradiť malým a stredným a tiež začínajúcim podnikateľom, ktorí v návale iných povinností doteraz nemali čas zaoberať sa úsporami energie, hoci sú možno na dosah. E-learningový kurz vychádza z reálnych situácií. Je teda jedinečnou príležitosťou, ako urobiť prvé kroky k úsporám energie bez veľkých investícií,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

 

Spôsobov, ako dosiahnuť zaujímavé úspory, je viac. Projekt pomáha identifikovať príležitosti a zvoliť vhodné riešenia. Napríklad motivovať zamestnancov k zmenám správania, zabezpečiť jednoduché organizačné opatrenia či finančne nenáročné úpravy priestorov, prípadne pri nutnej obmene uprednostniť energeticky úspornejšiu kancelársku techniku.

 

E-learningový kurz je k dispozícii bezplatne na stránke projektu www.start2act.eu. Po vyplnení registračného formulára sa záujemca dostane k trom školiacim modulom. Prvé dva interaktívnou formou vysvetľujú možností úspor energie na pracovisku a v domácnosti. Oba obsahujú praktické odporúčania napríklad pri používaní osvetlenia, vykurovania, klimatizácie, kancelárskej techniky a ďalších zariadení. Tretí modul je vytvorený pre manažérov. Rozoberajú sa v ňom možnosti, ako merať a monitorovať spotrebu energie, nakupovať spotrebiče a energiu, ale aj motivovať zamestnancov k úsporám.

Okrem e-learningového kurzu je možné na stránke projektu využiť aj interaktívnu vedomostnú platformu s radami a odporúčaniami. Viac informácií o slovenských aktivitách v rámci projektu nájdete na stránke www.siea.sk v časti Medzinárodné projekty.