Druhá mimoriadna výzva na podávanie návrhov projektov zameraných na výskum súvisiaci s COVID-19

Európska komisia zverejnila novú výzvu na podávanie projektov zameraných na riešenie dopadov ochorenia COVID-19 v rámci programu Horizont 2020. Uzávierka výzvy s podporou v celkovom objeme 122 miliónov € je 11. júna 2020.

Prostriedky sú určené na inovatívne a rýchle prístupy v oblasti zdravia zamerané na boj proti pandémii, poskytovanie rýchlych analýz a vyššiu úroveň pripravenosti zdravotníckych systémov.  Prostriedky sú určené na presmerovanie výrobných liniek na výrobu zdravotníckych potrieb, vývoj zdravotníckych technológií a používanie umelej inteligencie na vývoj systémov na podporu rozhodovania a digitálnych nástrojov, ktoré môžu zlepšiť detekciu, dohľad a starostlivosť o pacienta.

Prvú výzvu Európska komisia uverejnila v januári 2020, čo viedlo k financovaniu 18 projektov v marci 2020. Zameriavala sa na rozvoj poznatkov o chorobe a jej vplyve na infikované osoby s cieľom prispieť k efektívnemu riadeniu pacientov a ochrane verejného zdravia.

Druhá výzva na vyjadrenie záujmu akčného plánu ERAvsCorona vychádza z dialógov medzi útvarmi Európskej komisie a vnútroštátnymi ministerstvami jednotlivých štátov v období od marca do apríla 2020.

Európska komisia zorganizovala 20. mája 2020 informačné stretnutie týkajúce sa druhej výzvy.

Záznam stretnutia 

Prezentácie

 

Výzva sa skladá z piatich tém: