Projekt Zelená dohoda pre budovy pomôže pri presadzovaní udržateľných energetických investícií

Udržateľné investície do energie v budovách a ich prepojenie s 10-bodovým programom Európskej únie a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) na zníženie závislosti od zemného plynu z Ruska boli hlavnými témami dnešného úvodného stretnutia stakeholderov medzinárodného projektu Zelená dohoda pre budovy v Bratislave.

Prezentácie zo seminára na tému Aktuálne o podpore udržateľnej energetiky

O aktuálnych možnostiach podpory udržateľnej energetiky sa hovorilo na seminári, ktorý zorganizovala SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU počas výstavy CONECO/RACIOENERGIA v Bratislave.  K dispozícii sú prezentácie z podujatia.

Na výrobu zeleného vodíka je k dispozícii 15 miliónov €

SIEA vyhlásila výzvu na výstavbu zariadení na výrobu „zeleného vodíka“ elektrolýzou s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Na tento účel je  vyčlenených 15 miliónov € a žiadosti je možné podávať priebežne do vyčerpania alokácie.

Medzinárodný projekt SHREC začal v holandskom Groningene exkurziami v energetických komunitách

Predstavenie národných politík a ukážky dobrej praxe miestnych energetických komunít využívajúcich obnoviteľné zdroje energie boli hlavnými bodmi programu úvodného stretnutia partnerov medzinárodného projektu SHREC, ktoré sa konalo v holandskom Groningene.

Prezentácie z prvého stretnutia odbornej skupiny „Udržateľná energia“

Medzinárodný projekt Zelená dohoda pre budovy (Green Deal for Buildings) má za sebou úvodné stretnutie Odbornej skupiny „Udržateľná energia”, ktoré pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako jej gestor.

Investície v stavebníctve a OZE čakajú zásadné zmeny. Dva medzinárodné projekty hľadajú možnosti, ako sa na ne pripraviť.

Dopady Európskej taxonómie udržateľných investícií na sektor budov a možnosti zlepšovania politík týkajúcich sa využívania OZE. To boli témy prvého stretnutia odbornej skupiny Udržateľná energia, ktoré 22.2.2022 zorganizovala SIEA. Interaktívny workshop sa konal v rámci medzinárodných projektov SHREC a GreenDeal4Buildings.

Urbanistické plánovanie a udržateľnosť v rámci energetického a environmentálneho inžinierstva budov

Urbanistickému plánovaniu a udržateľnosti v rámci energetického a environmentálneho inžinierstva budov bol venovaný online workshop, ktorý sa konal 19. októbra 2021 v Litve v rámci medzinárodného projektu SHREC Interreg Europe.

Energetická transformácia v rumunskom regióne Sud Muntenia

Predstavenie konkrétnych výziev pre globálne trendy z oblasti energetiky a rumunských výskumných projektov venujúcich sa obnoviteľným zdrojom energie a zmierňovaniu klimatických zmien bolo cieľom online workshopu a virtuálnych študijných návštev, ktoré v rámci projektu SHREC Interreg Europe  zorganizovala 9. júna 2021 Agentúra regionálneho rozvoja Sud Muntenia.

Švédske priority vo výskume a inováciách v rámci energetického systému

Švédske priority vo výskume a inováciách v rámci energetického systému boli hlavnou témou online workshopu, ktorý sa  v rámci medzinárodného projektu SHREC Interreg Europe uskutočnil 22. septembra 2020 na pôde univerzity Mid Sweden vo Švédsku.

Energetická politika a inovatívne projekty regiónu Piemont

Energetickú politiku a inovatívne projekty regiónu Piemonte  predstavili talianski partneri medzinárodného projektu SHREC Interreg Europe na online stretnutí, ktoré sa konalo 21. januára 2021 v Turíne.