Aj Slovensko má expertov na porovnávanie klastrov


Experti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Miroslav Balog a Pavol Duman sa podieľali na hodnotení 8 najaktívnejších klastrov na Slovensku. Certifikát získali ako jediní dvaja slovenskí hodnotitelia od európskeho združenia ESCA  (The European Secretariat for Cluster Analysis), ktoré doteraz porovnalo 351 klastrov v 24 krajinách.


Na Slovensku pôsobí viac ako 20 klastrových organizácií, v rámci ktorých podniky spolupracujú aj s vedecko-výskumnými inštitúciami na vývoji inovatívnych výrobných procesov a materiálov. Členmi  sú okrem firiem mestá a obce, ústavy Slovenskej akadémie vied, ale aj vysoké a stredné školy. Väčšina zo slovenských klastrov patrí medzi technologické klastre, časť z nich pôsobí v oblasti cestovného ruchu.

 

Klastrové organizácie, ktoré experti SIEA podrobili benchmarkingovej analýze, získajú na základe hodnotenia tzv. bronzový certifikát. „Vďaka analýze sa dozvedia, ako obstáli v hodnotených parametroch v porovnaní so zahraničnou konkurenciu, a dostanú aj odporúčania, ktoré by im mali umožniť zlepšiť podmienky pre ďalšie fungovanie,” uviedol riaditeľ Odboru inovácií SIEA Miroslav Balog, ktorý je jedným z certifikovaných expertov.

 

„Našou snahou je pomôcť klastrom, aby mohli lepšie využívať svoje inovačné kapacity a v dlhodobom horizonte efektívne spolupracovali,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Ako dodala, aktivity klastrov významným spôsobom prispievajú k podpore inovácií na Slovensku a ich uvádzaniu do praxe.

 

Do porovnávania bol zapojený 1. slovenský strojársky klaster, Automobilový klaster – západné Slovensko, Klaster AT+R, Košice IT Valley z.p.o, Slovenský plastikársky klaster a Národný energetický klaster NEK, ktorý vznikol len nedávno. Z klastrov cestovného ruchu sa hodnotenia zúčastnil Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu a Klaster ORAVA – združenie cestovného ruchu. Porovnanie bolo súčasťou medzinárodného projektu CENTRAMO , ktorý má prispieť k zvýšeniu kvality riadenia klastrov. Experti SIEA pracujú aj ďalšom na medzinárodnom projekte zameranom na podporu klastrov ClusterCOOP. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a jeho cieľom je vytvoriť a zlepšiť podmienky vzájomnej spolupráce klastrov v krajinách strednej a východnej Európy.

 

Hoci práve klastre vytvárajú podmienky na regionálny rozvoj, na rozdiel od ostatných okolitých krajín na Slovensku doteraz neexistovali špeciálne podporné nástroje na ich vznik a rozvoj. Prípravu nového programu na podporu klastrov, ktorý bude implementovať SIEA, avizovalo začiatkom roka 2013 Ministerstvo hospodárstva SR. Podmienkou podpory klastrov bude aj ich schopnosť priniesť nové poznatky a inovácie zo zahraničia.