Vyhrajte investora 2011

Máte nápad, o ktorom si myslíte, že je skvelý, no chýbajú vám peniaze? Chcete realizovať zaujímavý projekt a hľadáte partnera? Chýbajú vám prostriedky na presadenie svojho biznis nápadu?

Slovenská asociácia rozvojového kapitálu a biznis magazín PROFIT, v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a ďalšími partnermi, vyhlasujú súťaž „Vyhrajte investora“ v rámci projektu „Od nápadu k profitu – financovanie inovácií a rastu“ pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Cieľom projektu „Od nápadu k profitu“ je rozvíjať iniciatívy, ktorými sa podarí aktivizovať podnikateľskú obec a predstaviť podnikateľom financovanie prostredníctvom rozvojového kapitálu, ako alternatívnu možnosť financovania svojich aktivít. Súťaž „Vyhrajte investora“ je súčasťou tohto projektu.

Pre koho je súťaž určená:
  • prioritne pre malých a stredných podnikateľov s registrovaným sídlom na území SR s úmyslom realizovať nové podnikateľské príležitosti, zabezpečiť rozvoj a expanziu spoločnosti a získať partnera na financovanie projektov založených na inováciách a rozvoji.
Cieľ súťaže:
  • identifikovať etablované perspektívne spoločnosti zo sektora malých a stredných podnikov, ktoré majú jasne definovanú stratégiu a podnikateľský zámer, realizovateľný plán rastu a expanzie založený na raste pridanej hodnoty, znalostnej ekonomike a inováciách, ako aj zaujímavé a realizovateľné podnikateľské zámery vo fáze start-up, s rovnakými požiadavkami na kvalitu a dosiahnuteľnosť biznis plánu
  • podporiť projekty predovšetkým malých a stredných podnikateľov na Slovensku, ktorí na realizáciu svojich biznis plánov potrebujú dôveryhodného a silného partnera, ktorý im okrem financovania vie poskytnúť aj know-how z riadenia projektov, či vybudovanie potrebných kontaktov na realizáciu svojich rozvojových aktivít.
Priebeh a podmienky súťaže:
  • prihlasovanie prebieha do 11. novembra 2011 zaslaním biznis plánu v akomkoľvek štádiu rozvoja firmy a ďalších povinných dokumentov na emailovú adresu: vyhrajte_investora@slovca.sk
  • podnikateľské plány bude hodnotiť interná komisiu expertných hodnotiteľov
  • víťaz získa, podľa potrieb podnikateľského zámeru, financie až do výšky 1 000 000 € alebo možnosť rokovať priamo s individuálnymi investormi (business angels) združenými v Klube podnikateľských anjelov Slovenska
  • slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční počas odbornej konferencie 28. novembra 2011 v priestoroch hotela Sheraton v Bratislave pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.